Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja I (2008-01-25)
  • Uchwała Nr I/1/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/32/2006 Rady Gminy w Brodach z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania.
  • Uchwała Nr I/2/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r. w sprawie zmiany stawek opłaty w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości ustalonych w uchwale Nr 1/8/2007 z 16 lutego 2007 roku.
  • Uchwała Nr I/3/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania starych odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz ustalenie górnych stawek opłat za wykonanie zastępcze w tym zakresie.
  • Uchwała Nr I/4/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r. w sprawie przejęcia na majątek Gminy w Brodach sieci wodociągowej w Krynkach.
  • Uchwała Nr I/5/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęcia Krynki dla mieszkańców gminy Brody.
  • Uchwała Nr I/6/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r. w sprawie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli jednostek oświatowych gminy Brody.
  • Uchwała Nr I/7/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Brody.
  • Uchwała Nr I/8/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Integracji Społecznej.
  • Uchwała Nr I/9/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 25.01.08r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz pracowników Urzędu.Szczegóły

Wielkość 473.31 KB
Pobrany 412
Dodany 2010-12-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz