Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja X (2010-10-29)
 • Uchwała Nr X/51/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
 • Uchwała Nr X/52/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.
 • Uchwała Nr X/53/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brody i jednostkom jej podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 • Uchwała Nr X/54/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Staw Kunowski, przy ul. Długiej.
 • Uchwała Nr X/55/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie odpłatnego nabycia gruntów położonych    w Rudzie gm. Brody z przeznaczeniem na cel publiczny - drogę gminną ul. Południowa.
 • Uchwała Nr X/56/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie wystąpienia Gminy Brody z Lokalnej Grupy Działania „Brody nad Kamienną".
 • Uchwała Nr X/57/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie przystąpienia Gminy Brody do Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.
 • Uchwała Nr X/58/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
 • Uchwała Nr X/59/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody.
 • Uchwała Nr X/60/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
 • Uchwała Nr X/61/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
 • Uchwała Nr X/62/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
 • Uchwała Nr X/63/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
 • Uchwała Nr X/64/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody
 • Uchwała Nr X/65/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w przetargu nieograniczonym samochodu osobowego marki ŻUK A0-75D.
 • Uchwała Nr X/66/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie ustalenia odpłatności dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy biorą udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.
 • Uchwała Nr X/67/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku.
 • Uchwała Nr X/68/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brodach.
 • Uchwała Nr X/68/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Brodach lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji.Szczegóły

Wielkość 0 B
Pobrany 588
Dodany 2010-12-09
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2010-12-09

Pobierz