Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja IV(2009-04-28)
  • Uchwała Nr IV/23/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 kwietnia 2009 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
  • Uchwała Nr IV/24/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2009 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonywania budżetu Gminy Brody oraz informacji o przebiegu wykonania planów działalności gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.
  • Uchwała Nr IV/25/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/4/2009 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
  • Uchwała Nr IV/26/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2009 w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brody.
  • Uchwała Nr IV/27/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2009 W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Styków.
  • Uchwała Nr IV/28/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2009 w sprawie oddania w użyczenie na okres dłuższy niż trzy lata Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach majątku stanowiącego mienie komunalne Gminy Brody, niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej.
  • Uchwała Nr IV/29/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach za 2008 rok.
  • Uchwała Nr IV/30/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 kwietnia 2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach za 2008 rok.Szczegóły

Wielkość 4.78 MB
Pobrany 581
Dodany 2010-08-30
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2010-12-09

Pobierz