Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja III(2009-03-27)
  • Uchwała Nr III/18/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1/4/2009 w sprawie uchwalenia i przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
  • Uchwała Nr III/19/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2009 w sprawie oddania w użyczenie na okres dłuższy niż trzy lata Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Starachowicka 9 majątku stanowiącego mienie komunalne Gminy Brody, niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej CKiAL.
  • Uchwała Nr III/20/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2009 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
  • Uchwała Nr III/21/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2009 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2008 rok.
  • Uchwała Nr III/22/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2009 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Brodach.Szczegóły

Wielkość 7.51 MB
Pobrany 449
Dodany 2010-08-30
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2010-12-09

Pobierz