Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja X (2013-11-26)
  • Uchwała Nr XXXVII/231/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/163 /2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013 - 2016.
  • Uchwała Nr XXXVII/232/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
  • Uchwała Nr XXXVII/233/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: odpłatnego nabycia przez Gminę Brody nieruchomości gruntowej zabudowanej przepompownią ścieków, położonej w miejscowości Styków ul. Słoneczna.
  • Uchwała Nr XXXVII/234/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Brody w 2014 roku.
  • Uchwała Nr XXXVII/235/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVI/148/2012 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  • Uchwała Nr XXXVII/236/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości.
  • Uchwała Nr XXXVII/237/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XII/107/2008r. Rady Gminy w Brodach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.Szczegóły

Wielkość 3.32 MB
Pobrany 493
Dodany 2013-12-13
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji

Pobierz