Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja IX (2013-10-29)
  • Uchwała Nr XXXVI/222/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXVII/ 163 /2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013 - 2016.
  • Uchwała Nr XXXVI/223/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
  • Uchwała Nr XXXVI/224/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXX/181/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 marca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
  • Uchwała Nr XXXVI/225/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXIV/210/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
  • Uchwała Nr XXXVI/226/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym Stowarzyszeniu Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Rudnik nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej we wsi RUDNIK, oznaczonej jako działka nr 41/2, będącej własnością Gminy Brody.
  • Uchwała Nr XXXVI/227/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie, nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej we wsi RUDA, stanowiącej działki nr 416/5 i nr 417/4, będącej własnością Gminy Brody.
  • Uchwała Nr XXXVI/228/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: utworzenia funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody.
  • Uchwała Nr XXXVI/229/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brody".
  • Uchwała Nr XXXVI/230/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 października 2013r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody.Szczegóły

Wielkość 3.4 MB
Pobrany 446
Dodany 2013-11-08
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2013-11-08

Pobierz