Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja X (2009-11-27)
 • Uchwała Nr X/70/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
 • Uchwała Nr X/71/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2009 w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkładu własnego.
 • Uchwała Nr X/72/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2009 w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą „e-świctokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego.
 • Uchwała Nr X/73/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2009 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Brody na lata 2009 - 2012 z perspektywa na lata 2013-2016.
 • Uchwała Nr X/74/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2009 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 -2016.
 • Uchwała Nr X/75/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2009 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku.
 • Uchwała Nr X/76/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2009 w sprawie: przejęcia pojazdu na własność Gminy Brody.
 • Uchwała Nr X/77/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr X/78/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2009 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz zasad poboru, określenia inkasentów i terminów płatności.
 • Uchwała Nr X/79/2009 Rady Gminy Brodach z dnia 27 listopada 2009 w sprawie stawek opłaty od posiadania psów, określenia zasad poboru i terminów płatności.
 • Uchwała Nr X/80/2009 Rady Gminy Brodach z dnia 27 listopada 2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 • Uchwała Nr X/81/2009 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 listopada 2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część gminy Brody.Szczegóły

Wielkość 3.38 MB
Pobrany 609
Dodany 2010-09-21
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2012-01-03

Pobierz