Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja VII (23-08-2013)
  • Uchwała Nr XXXIV/209/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
  • Uchwała Nr XXXIV/210/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
  • Uchwała Nr XXXIV/211/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Starachowickiemu na realizację zadania publicznego.
  • Uchwała Nr XXXIV/212/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Starachowickiego zadania publicznego zarządzania drogą powiatową.
  • Uchwała Nr XXXIV/213/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 23 sierpnia 2013r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dot. wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej.Szczegóły

Wielkość 0 B
Pobrany 464
Dodany 2013-09-12
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2014-01-24

Pobierz