Uchwały
Przegląd Szukaj plików Góra
Szczegóły pliku
Sesja I (2013-01-25)
  • Uchwała Nr XXVIII/165/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uehwale Nr XXVII/ 163 /2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013-2016.
  • Uchwała Nr XXVIII/166/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.
  • Uchwała Nr XXVIII/167/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w zakresie obsługi informatycznej.
  • Uchwała Nr XXVIII/168/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze , warunków częściowego łub całkowitego zwolnienia od opłat ,oraz tryb ich pobierania.
  • Uchwała Nr XXVIII/169/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody.
  • Uchwała Nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody.
  • Uchwała Nr XXVIII/171/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brody na lata 2013-2018".
  • Uchwała Nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy w Brodach z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brody.

 
Szczegóły

Wielkość 12.83 MB
Pobrany 577
Dodany 2013-02-11
Dodany przez Łukasz Wzorek
Data modyfikacji 2013-06-13

Pobierz