Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 139
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 162
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 1144
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 577
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 866
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1522
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 518
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 442
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 450
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 475
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 673
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1120
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 968
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1102
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1069
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1030
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2022
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 4741
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2617
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 3907
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 3288
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 6896
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 4221