Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 278
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 249
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 2026
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 675
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 979
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 2105
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 611
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 527
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 555
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 560
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 770
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1345
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1058
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1193
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1162
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1139
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2112
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 5311
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 3441
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 4970
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 4171
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 8970
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 5221