Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 90
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 133
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 752
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 544
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 834
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1428
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 490
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 412
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 425
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 443
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 645
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1036
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 943
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1069
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1037
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 990
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1982
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 4495
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2419
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 3726
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 2921
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 6434
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 3957