Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 133
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 159
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 1047
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 575
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 861
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1495
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 516
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 437
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 448
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 471
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 670
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1104
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 967
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1098
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1067
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1018
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2018
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 4690
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2563
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 3861
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 3228
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 6763
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 4150