Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 68
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 118
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 577
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 524
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 814
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1355
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 470
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 395
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 409
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 425
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 626
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 997
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 927
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1050
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1020
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 969
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1960
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 4380
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2343
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 3637
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 2865
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 6284
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 3883