Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 147
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 169
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 1329
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 585
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 878
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1593
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 526
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 448
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 458
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 483
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 681
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1158
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 975
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1113
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1077
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1039
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2035
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 4855
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2762
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 4099
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 3406
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 7298
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 4420