Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 182
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 187
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 1528
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 608
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 900
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1711
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 543
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 467
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 481
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 499
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 696
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1204
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 993
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1126
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1099
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1061
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2050
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 4984
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2964
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 4344
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 3568
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 7760
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 4636