Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 72
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 121
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 637
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 527
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 818
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1377
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 474
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 398
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 413
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 429
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 630
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1009
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 932
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1054
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1023
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 973
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1963
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 4418
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2361
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 3660
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 2878
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 6334
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 3893