Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 254
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 231
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 1970
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 655
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 962
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 2041
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 592
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 510
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 534
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 542
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 745
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1315
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1041
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1172
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1142
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1121
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2095
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 5247
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 3344
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 4888
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 4044
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 8790
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 5145