Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 100
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 140
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 853
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 552
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 842
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1445
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 498
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 420
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 432
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 450
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 652
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1055
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 949
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1079
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1046
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 997
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1998
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 4555
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2459
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 3757
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 3048
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 6489
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 4008