Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 415
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 364
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 2562
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 805
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 1084
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 2420
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 717
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 636
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 671
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 678
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 957
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1492
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1164
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1328
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1253
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1255
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2211
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 5525
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 3778
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 5339
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 4505
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 9873
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 5582