Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 384
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 338
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 2411
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 775
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 1056
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 2364
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 690
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 615
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 636
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 642
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 917
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1450
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1142
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1294
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1234
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1232
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2194
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 5462
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 3718
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 5253
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 4450
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 9530
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 5509