Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 481
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 427
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 2842
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 869
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 1142
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 2605
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 780
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 694
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 730
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 746
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1028
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1574
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1218
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1393
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1302
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1321
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2270
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 5685
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 3950
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 5521
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 4810
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 10720
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 5902