Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 459
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 406
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 2723
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 847
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 1129
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 2547
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 755
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 681
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 714
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 719
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1012
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1548
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1199
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1372
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1286
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1296
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2254
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 5612
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 3874
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 5437
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 4636
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 10318
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 5767