Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 141
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 165
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 1224
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 578
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 870
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1551
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 520
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 444
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 454
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 478
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 676
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1137
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 971
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1105
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1072
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1032
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2024
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 4799
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2670
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 4012
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 3342
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 7073
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 4314