Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 226
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 213
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 1873
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 633
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 938
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1932
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 573
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 495
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 515
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 523
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 728
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1281
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1017
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1153
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1124
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1100
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2076
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 5155
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 3256
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 4766
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 3935
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 8506
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 5020