Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 157
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 172
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 1388
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 589
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 882
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1638
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 530
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 451
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 462
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 486
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 684
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1167
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 978
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1116
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1082
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1046
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2040
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 4887
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2850
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 4194
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 3449
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 7434
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 4508