Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 214
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 203
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 1786
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 625
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 922
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1862
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 564
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 488
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 507
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 515
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 717
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1259
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1008
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1145
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1113
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1088
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2069
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 5106
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 3181
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 4662
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 3817
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 8247
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 4909