Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 339
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 302
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 2299
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 734
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 1017
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 2265
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 656
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 579
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 600
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 607
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 877
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1406
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1110
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1248
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1206
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1191
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2164
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 5411
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 3650
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 5168
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 4352
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 9321
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 5408