Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 192
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 193
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 1626
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 613
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 907
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1763
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 548
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 476
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 492
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 504
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 704
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1225
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1001
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1136
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1106
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1073
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2057
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 5055
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 3082
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 4511
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 3706
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 8008
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 4759