Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 115
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 148
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 922
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 564
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 850
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1463
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 505
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 427
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 438
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 459
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 659
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1070
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 956
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1088
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1055
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1005
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2007
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 4608
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2490
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 3790
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 3135
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 6568
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 4073