Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 177
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 183
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 1479
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 607
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 896
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1685
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 541
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 463
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 475
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 496
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 693
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1190
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 989
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1123
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1095
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1057
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2048
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 4952
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 2936
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 4283
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 3536
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 7645
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 4598