Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
1 PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY BRODY. Łukasz Wzorek 207
2 REGULAMIN ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY W BRODACH. Łukasz Wzorek 195
3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Styków Łukasz Wzorek 1718
4 Regulamin Organizacyjny Łukasz Wzorek 619
5 Strategia Rozwoju Gminy Brody na lata 2014 – 2020 Łukasz Wzorek 912
6 ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRZENNEGO GMINY BRODY NA 2014r. Łukasz Wzorek 1818
7 Kodeks etyki pracowników samorządowych Urzędu Gminy Brody Łukasz Wzorek 555
8 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku Mariusz Zawłocki 479
9 Program współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku Mariusz Zawłocki 501
10 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Paweł Zięba 507
11 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody. Łukasz Wzorek 708
12 Zmiany w Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Henryka Ladyca 1238
13 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1004
14 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1142
15 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1110
16 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brody. Łukasz Wzorek 1081
17 Strategia Rozwoju Gminy Brody. Łukasz Wzorek 2060
18 Plan Zagospodarowania Przestrzennego - ważne dokumenty Łukasz Wzorek 5090
19 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Ruda Łukasz Wzorek 3130
20 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Krynki Łukasz Wzorek 4576
21 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Dziurów Łukasz Wzorek 3765
22 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Brody Łukasz Wzorek 8164
23 Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Adamów Łukasz Wzorek 4832