OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - KRYNKI 2

OGŁOSZENIE

 

Wójta Gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz., 191 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

że od dnia 05.02.2018 r. do 06.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji - działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 2 o powierzchni 0,8800 ha, położonej w miejscowości Krynki (obręb 0007), gmina Brody.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole mogą w/w terminie zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do Wójta Gminy Brody.

Informacja w pok. 209 II p. Urzędu Gminy Brody


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 05 lutego 2018 15:30