Obwieszcznie Wójta Gminy Brody z dnia 02.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia, że na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, Oddział Skarżysko-Kamienna, al. J. Piłsudskiego 51 działająca przez pełnomocnika Pana Jana Domagałę - Biuro Projektowo-Wykonawcze Jan Domagała, ul. Jana Pawła II, 27-200 Starachowice, w dniu 02.02.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla przyłączenia fermy drobiu na dz. o nr ew.: 265/1, 221, 200, 199, 3/1, 184, 183, 182, 181, 180, 171, 304/4, 304/3, 304/2, 304/1, 145/5, 145/6, 145/3, 145/1, 151 położonych w miejscowości Lipie gmina Brody.

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 05 lutego 2018 11:57