OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY - BRODY 619, 648 i 649

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz., 191 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

że od dnia 02.02.2018 r. do 03.03.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj., działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 619 o powierzchni 0,0700 ha, 648 o powierzchni 0,0300 ha oraz 649 o powierzchni 0,0200 ha, położonych w miejscowości Brody (obręb 0003), gmina Brody.

 

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole mogą w/w terminie zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do Wójta Gminy Brody.

 

Informacja w pok. 209 II p. Urzędu Gminy Brody


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 02 lutego 2018 14:50
Poprawiony: piątek, 02 lutego 2018 14:51