Obwieszcznie Wójta Gminy Brody z dnia 02.02.2018 r.

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073).

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia, że na wniosek: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach,

ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice w dniu 02.02.2018 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Lipie na dz. o nr ew. 3/1 i 221 gmina Brody.

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 02 lutego 2018 14:36