OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BRODY z dnia 18 stycznia 2018r.

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r., - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32, poz., 191 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

że od dnia 18.01.2018 r. do 17.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj., działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 367 o powierzchni 0,0400 ha, położonej w miejscowości Kuczów (obręb 0008), gmina Brody.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole mogą w/w terminie zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do Wójta Gminy Brody.

Informacja w pok. 209 II p. Urzędu Gminy Brody


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 18 stycznia 2018 15:47