Ogłoszenie: "PB.6840.1.218"

„Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości BRODY ul. Piaskowa, gmina Brody, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą”.

Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209, tel. (41) 271-12-31 wew. 220.


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 15 stycznia 2018 10:42
Poprawiony: poniedziałek, 15 stycznia 2018 10:49