Informacja dla podatników podatku od nieruchomości będącymi osobami prawnymi.

1. Urząd Gminy w Brodach informuje, że stawki w podatku od nieruchomości oraz druki deklaracji w sprawie tego podatku na 2018 r. nie uległy zmianie, obowiązują stawki takie jak w 2017 r.

Uległa zmianie na 2018 r. stawka pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych i wynosi – 4,63 zł od 1 ha powierzchni.

Ulega zmianie na 2018 r. stawka od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji …...... i wynosi – 3,04 zł od 1 powierzchni.

Ulega zmianie na 2018 r. stawka od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym i wynosi - 10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

2. Cena żyta do obliczenia podatku rolnego w 2018 r. została obniżona do kwoty 43,00 zł za 1 dt, w związku z tym podatek rolny na terenie naszej gminy wynosi:

    z ha przeliczeniowego   -   107,50 zł

    z ha fizycznego             - 215,00 zł .

Nie uległy zmianie druki deklaracji w sprawie podatku rolnego.

3. Cena drewna do obliczenia podatku leśnego w 2018 r. została przyjęta z komunikatu Prezesa GUS i wynosiła 197,06 zł za 1 m³ drewna, w związku z tym podatek leśny w 2018 r. za 1 ha lasu na terenie naszej gminy wynosi - 43,3532 zł.

Nie uległy zmianie druki deklaracji w sprawie podatku leśnego.

Nr konta bankowego na które należy dokonywać płatności ww. podatków:

ING Bank Śląski o/w Starachowicach : 45 1050 1432 1000 0005 0015 4448


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 28 grudnia 2017 14:26