OGŁOSZENIE: "ZOŚ.6140.55.2017"

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Brodach zaprasza do składania ofert cenowych na świadczenie usługi odłowu i zapewnienia opieki bezpańskim zwierzętom oraz odbioru i unieszkodliwienia (utylizacji) zwłok zwierząt z terenu gminy Brody na rok 2018.


Oferta powinna określać koszty:
1. Wyłapania/odłowienia bezdomnego zwierzęcia – kwota brutto/jednorazowo.
2. Przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnemu zwierzęciu - kwota brutto/ jednorazowo.
3. Przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnemu szczeniakowi - kwota brutto/ jednorazowo.
4. Zapewnienia wyłapanemu zwierzęciu opieki weterynaryjnej (wymagana podpisana umowa z Gabinetem Weterynaryjnym).
5. Utylizacji padłych zwierząt domowych oraz dzikich, w tym koszty transportu.


Ofertę należy przedłożyć do 11.12.2017r. do godz. 10.00
Oferty prosimy kierować na adres:
Urząd Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody (sekretariat). Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach opisanych ,,Świadczenie usługi odłowu i zapewnienia opieki bezpańskim zwierzętom oraz odbioru i unieszkodliwienia (utylizacji) zwłok zwierząt z terenu gminy Brody na rok 2018".

W przypadku pytań lub niejasności więcej informacji można uzyskać w Zespole Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Brody: Poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00 od Wtorku do Piątku w godzinach od 7:15 do 15:15 pokój nr 203, tel. 041- 271 13 40 wew. 217.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ogloszenie.doc)ogloszenie.docOgłoszenie i oferta109 Kb04.12.2017 16:58
Pobierz ten plik (ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdfOgłoszenie i oferta62 Kb04.12.2017 16:58

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 04 grudnia 2017 16:55
Poprawiony: poniedziałek, 04 grudnia 2017 16:57