Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych

Wójt Gminy Brody informuję, że przystępuje do opracowania aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody, który będzie obowiązywał od 2017 do 2023 roku.
Celem opracowania aktualizacji LPR jest wsparcie wyznaczonego obszaru rewitalizacji, stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom pod względem technicznym, przestrzennym i środowiskowym w połączeniu z aktywnością społeczną i kulturalną mieszkańców tego obszaru.
Program rewitalizacji to program działań zmierzający do wyprowadzenia ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do rozwoju tych obszarów gminy, gdzie stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i przestrzennych. Planowane działania rewitalizacyjne zostaną wpisane do lokalnego Programu Rewitalizacji i mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy strukturalnych UE.
Na podstawie Zarządzenia NR 195/2017  Wójta Gminy Brody z dnia  27 listopada 2017r. zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Brody konsultacji społecznych z mieszkańcami, których celem jest zebranie od mieszkńców gminy Brody propozycji, uwag i opinii dotyczących aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody na lata 2017-2023.
W związku z powyższym Wójt Gminy  Brody zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody. W procesie przygotowania programu rewitalizacji konieczne jest angażowanie i umożliwienie szerokiej partycypacji społecznej. Dlatego też zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.


Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 27 listopada 2017 r. do dnia 27 grudnia 2017 r. w formie:
1) prezentacji diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji opracowanych na potrzeby aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody na lata 2017-2023:
a) w  dniu  08  grudnia  2017r. (piątek) w godzinach od  9:00 do 13:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brody,
b) w dniu 11 grudnia 2017r. (poniedziałek) w godzinach od 13:00 do 16:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brody.

 

2) zbierania  od mieszkańców w terminie  od 27  listopada  2017 r.  do 27 grudnia  2017r. propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w celu ujęcia w projekcie  Lokalnego  Programu  Rewitalizacji  dla  Gminy Brody na  lata  2017-2023, na podstawie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych oraz zasięgów przestrzennych obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, przedstawionych na prezentacjach, o których mowa w pkt 1 oraz dostępnych na stronach internetowych Urzędu Gminy Brody: http://bip.brody.info.pl/ i http://www.brody.info.pl/ .

Propozycje  przedsięwzięć  rewitalizacyjnych    przyjmowane są za  pomocą formularza, stanowiącego załącznik do zarządzenia oraz dostępnego na stronach internetowych Urzędu Gminy Brody: http://bip.brody.info.pl/ i http://www.brody.info.pl/ oraz w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy Brody, w formie elektronicznej i papierowej poprzez:
1) przesłanie na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2) wysłanie na adres: Urząd Gminy Brody, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
3) złożenie w Biurze Obsługi Mieszkńców Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody
4) złożenie podczas prezentacji w dniu 8 grudnia lub w dniu 11 grudnia 2017r.  w Urzędzie Gminy Brody na Sali konferencyjnej  o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Informacja  o wynikach spotkań konsultacyjnych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na  stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (ankieta.doc)ankieta.docANKIETA Dla zadania: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody1078 Kb27.11.2017 16:20
Pobierz ten plik (ogloszenie.pdf)ogloszenie.pdfOgłoszenie w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Brody oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych72 Kb27.11.2017 16:23
Pobierz ten plik (Z_194.pdf)Z_194.pdfZarządzenie Nr 194/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 27 listopada 2017 roku20 Kb27.11.2017 16:23
Pobierz ten plik (Z_195.pdf)Z_195.pdfZarządzenie Nr 195/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 27 listopada 2017 roku171 Kb27.11.2017 16:24

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 27 listopada 2017 16:16
Poprawiony: poniedziałek, 27 listopada 2017 16:30