Informacja Wójta Gminy Brody z dnia 19.10.2017r.

WÓJT GMINY BRODY

działając na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

i n f o r m u j e:

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą zostały wywieszone i zamieszczone następujące wykazy:

1.Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Rudniku przy ul. Ostrowieckiej, obręb 0013, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 25/1 o powierzchni 0,0891 ha, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze.

2.Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Stykowie przy ul. Nadrzecznej, obręb 0015, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 864/2 o powierzchni 0,1145 ha, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209, tel. 041 271-12-31 wew. 220.

 

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (WYKAZ_NR_5.doc)WYKAZ_NR_5.docWYKAZ NR 5 RUDNIK45 Kb23.10.2017 11:09
Pobierz ten plik (WYKAZ_NR_6.docx)WYKAZ_NR_6.docxWYKAZ NR 6 DO SPRZEDAŻY Styków. Ośrodek Zdr20 Kb23.10.2017 11:10

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 23 października 2017 11:04