Informacja

W związku z Ustawą z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2017r. poz. 623) i Ustawą z dnia 10 lutego 2017 roku „Przepisy wprowadzające Ustawę o Krajowym Ośrodku wsparcia Rolnictwa” (Dz. U. z 2017r. poz. 624) z dniem 31 sierpnia 2017 roku została zniesiona Agencja Nieruchomości Rolnych, a z dniem 1 września 2017 roku, powstał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – KOWR.

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 02 października 2017 14:26
Poprawiony: poniedziałek, 02 października 2017 14:28