OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. „KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA GMINY BRODY”

OGŁOSZENIE

 

Gmina Brody jako Beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” działając w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór partnera – przedsiębiorcy z sektora MŚP w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Brody” w ramach RPO WŚ 2014-2020 – Działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” (dla partnera MŚP realizującego projekt w oparciu o pomoc de minimis). Inwestycje zgłaszane przez Oferentów – potencjalnych Partnerów muszą być realizowane na obszarze rewitalizacji określonym w Gminnym Programie Rewitalizacji dostępnym pod linkiem: http://www.bip.brody.info.pl/component/jdownloads/view.download/52/4627.html Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć w Regulaminie naboru Partnera MŚP.

 

Termin składania ofert: od 15.09.2017r. do 09.10.2017r.(do godz. 14:30)

 

Brody, 14.09.2017r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (3 REGULAMIN NABOR PARTNERA MP 21.08.2017.doc)3 REGULAMIN NABOR PARTNERA MP 21.08.2017.docRegulamin123 Kb15.09.2017 15:06
Pobierz ten plik (zarządzenie.PDF)zarządzenie.PDFZarządzenie Nr 136/2017195 Kb15.09.2017 15:13
Pobierz ten plik (ogłoszenie (2).PDF)ogłoszenie (2).PDFogłoszenie196 Kb15.09.2017 15:15
Pobierz ten plik (Zal_1.doc)Zal_1.docZAL. 1 OFERTA WZOR MP 21.08.201774 Kb18.09.2017 09:53
Pobierz ten plik (Zal_2.doc)Zal_2.docZAL. 2 WZOR UMOWY PARTNERSKIEJ113 Kb18.09.2017 09:53
Pobierz ten plik (Zal_3.doc)Zal_3.docZAL. 3 OSWIADCZENIE MSP225 Kb18.09.2017 09:54
Pobierz ten plik (Zal_4.xls)Zal_4.xlsZAL. 4 FORMULARZ POMOC DE MINIMIS140 Kb18.09.2017 10:00
Pobierz ten plik (Zal_5.doc)Zal_5.docZAL. 5 OSWIADCZENIE WYKLUCZENIE85 Kb18.09.2017 10:08
Pobierz ten plik (Zal_6.doc)Zal_6.docZAL. 6 OSWIADCZENIE TRANSPORT83 Kb18.09.2017 10:08
Pobierz ten plik (Zal_7.doc)Zal_7.docZAL. 7 OSWIADCZENIE ZUS I US82 Kb18.09.2017 10:08
Pobierz ten plik (Zal_8.doc)Zal_8.docZAL. 8 PROPOZYCJE ZABEZPIECZEN83 Kb18.09.2017 10:09
Pobierz ten plik (Zal_9.doc)Zal_9.docZAL. 9 NOWA INWESTYCJA83 Kb18.09.2017 10:09
Pobierz ten plik (Zal_10.pdf)Zal_10.pdfZAL. 10 DZIALALNOSCI WYKLUCZONE886 Kb18.09.2017 10:10
Pobierz ten plik (Zal_11.pdf)Zal_11.pdfZAL. 11 WYTYCZNE KWALIFIKOWALNOSC666 Kb18.09.2017 10:10
Pobierz ten plik (Zal_12.pdf)Zal_12.pdfZAL. 12 KOMUNIKAT ZAMÓWIENIA187 Kb18.09.2017 10:11
Pobierz ten plik (informacja.pdf)informacja.pdfWybór partnera152 Kb07.12.2017 08:38

Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: piątek, 15 września 2017 15:02
Poprawiony: poniedziałek, 18 września 2017 10:11