Ogłoszenie Wójta Gminy Brody

Wójt Gminy Brody działając na podstawie art. 35 ust 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)   i n f o r m u j e, że natablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody i na stronach internetowych Urzędu www.bip.brody.info.pl i www.brody.info.pl na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą zostały wywieszone i zamieszczone następujące wykazy:

1. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Krynkach w pobliżu ul. Długiej, obręb 0007, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1220/3 o powierzchni 0,4400 ha, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolnicze.
2. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0320 ha stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Stykowie w pobliżu ul. Poprzecznej, obręb 0015, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 174/7
o powierzchni 0,0281 ha i 3/7 o powierzchni 0,0039 ha, przeznaczonej do dzierżawy na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, ogródek przydomowy.
3. Niezabudowanej nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,5891 ha stanowiącej własność Gminy Brody położonej w Stykowie przy ul. Starotorze, obręb 0015, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 2/8 o powierzchni 0,2647 ha i 2/12 o powierzchni 0,3244 ha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Szczegółowych informacji udziela Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji i Gospodarki Gruntami, II piętro pokój nr 209, tel. 041 271-12-31 wew. 220.

 

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Wykaz_1.pdf)Wykaz_1.pdfWykaz numer 1586 Kb28.08.2017 09:17
Pobierz ten plik (Wykaz_2.pdf)Wykaz_2.pdfWykaz numer 2586 Kb28.08.2017 09:19
Pobierz ten plik (Wykaz_3.pdf)Wykaz_3.pdfWykaz numer 3223 Kb28.08.2017 09:20

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 28 sierpnia 2017 09:15