Ogłoszenie Wójta Gminy Brody Jabłonna 275

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10.05.1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 ze zm.)

zawiadamia się

 

że od dnia 11.08.2017 r. do dnia 10.09.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody wykłada się do publicznego wglądu protokół przejęcia przez Gminę Brody mienia Skarbu Państwa podlegającego komunalizacji, tj. działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 275 o powierzchni 0,0800 ha, położonej w miejscowości Jabłonna, obręb 0006, gmina Brody.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole mogą w w/w terminie zgłaszać uwagi i zastrzeżenia do Wójta Gminy Brody.

 

Informacja w pok. 209 II p. Urzędu Gminy Brody.


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: piątek, 11 sierpnia 2017 14:00