OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody

dla miejscowości Krynki

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brody Uchwały Nr VII/46/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki.

 

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zmianą planu obejmuje się miejscowość Krynki w granicach określonych w załączniku do uchwały Rady Gminy Brody o przystąpienia do sporządzenia zmiany planu.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Brody, ul. Staszica 3,
27-230 Brody w terminie do dnia 17 lutego 2017 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wnioski oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (Rys_pogląd_Krynki.jpg)Rys_pogląd_Krynki.jpgRysunek poglad Krynki498 Kb12.01.2017 14:50

Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 12 stycznia 2017 14:48