OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRODY o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BRODY

 

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody.

 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11c, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40, art. 42, art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

 

Zawiadamiam

 

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody, do której Rada Gminy Brody przystąpiła Uchwałą Nr VII/45/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Brody.

 

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia,
o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb
z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zmianą planu obejmuje się miejscowość Brody w granicach określonych w załączniku do uchwały Rady Gminy Brody o przystąpienia do sporządzenia zmiany planu.

 

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko:

  1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

w terminie do 17 lutego 2017 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.

 

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Brody.

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 12 stycznia 2017 14:41