Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 21-11-2016r.

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości RUDNIK przy ul. Górnej, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 21 listopada 2016 12:06
Poprawiony: poniedziałek, 21 listopada 2016 12:08