Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 03.10.2016 roku.

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości BRODY przy ul. Stoczki, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 03 października 2016 09:38
Poprawiony: poniedziałek, 03 października 2016 09:45