Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 07.03.2016 roku.

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości RUDA przy ul. Nad Zalewem, przeznaczonej do sprzedaży, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 07 marca 2016 10:12