Ogłoszenie dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 24 lipca 2015 r. na zadanie pn.: „Wykaszanie traw z obrzeży „Zalewu Brodzkiego”.

Pragniemy podziękować wszystkim firmom za złożenie ofert na: „Wykaszanie traw z obrzeży „Zalewu Brodzkiego". Jednocześnie informujemy, iż po rozpatrzeniu wszystkich ofert, najkorzystniejszą ofertę zaproponował: Bogdan Parczyński - prowadzący działalność gospodarczą pn.: BOKOS Usługi utrzymania zieleni, melioracja i wycinka drzew, Żabików 35, 21 – 300 Radzyń Podlaski, za kwotę: 4 617,00 zł

 


Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: czwartek, 03 marca 2016 09:13
Poprawiony: czwartek, 03 marca 2016 09:17