Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 22.02.2016 roku.

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości KRYNKI, przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lutego 2016 11:35