Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 8 grudnia 2015 roku.

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości LIPIE ul. Starachowicka, przeznaczonej do sprzedaży na drodze bezprzetargowej, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 08 grudnia 2015 08:29
Poprawiony: wtorek, 08 grudnia 2015 08:31