Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 30 listopada 2015 roku.

Wójt Gminy Brody informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody ul. Piaskowa, przeznaczonej do dzierżawy podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 30 listopada 2015 09:49
Poprawiony: poniedziałek, 30 listopada 2015 09:51