Spotkanie dla stowarzyszeń

Wójt Gminy Brody zaprasza na walne zebranie reprezentantów organizacji pozarządowych działających na terenie gminie Brody. Spotkanie odbędzie się 7 września 2015r. (poniedziałek) o godz. 15:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3.

Tematyka zebrania:
a) omówienie prawidłowego wypełniania wniosków w ramach otwartego konkursu ofert;
b) prelekcja przedstawiciela Federacji Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont" na temat korzyści dla stowarzyszeń przystępujących do federacji;
c) wyłonienie trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych wchodzących w skład Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Brodach;
d) wyłonienie dwóch przedstawicieli stowarzyszeń do zasiadania w komisji konkursowej otwartego konkursu ofert;
e) plany dalszej działalności stowarzyszeń na 2016 rok.

W związku z punktem c) tematyki obrad, stowarzyszenia powinny oddelegować na spotkanie osobę, uprawnioną do reprezentowania podmiotu (np. prezes) oraz taką, która wyraża zgodę na zasiadanie w wyżej wspomnianym gremium doradczym. Jeżeli chodzi o punkt d) tematyki spotkania, to należy dodać, że do komisji nie mogą należeć przedstawiciele stowarzyszeń, które zamierzają ubiegać się o dotację Gminy Brody w ramach otwartych konkursów ofert. Na spotkanie proszę przygotować krótką informację na temat planowanych działań organizacji w 2016r.
w sferze pożytku publicznego.
Liczę na przybycie reprezentantów wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Brody.

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat


Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
Data opublikowania: poniedziałek, 17 sierpnia 2015 10:32
Poprawiony: poniedziałek, 17 sierpnia 2015 10:39