Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 3 lipca 2015r.

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Młynek w pobliżu ul. Jodłowej, przeznaczonej do dzierżawy podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 

Marzena Bernat
Wójt Gminy Brody

 

Wójt Gminy w Brodach informuje,  że wykaz nieruchomości  gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody,  położonej w miejscowości Młynek  w pobliżu ul. Jodłowej, przeznaczonej do dzierżawy  podany został do  publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres  21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą”.

                                                                                                        

                                                                                                                                                    Marzena Bernat

                                                                                                                                                                                       Wójt Gminy Brody                                                                               


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 03 sierpnia 2015 10:39
Poprawiony: środa, 05 sierpnia 2015 10:42