Obwieszczenie Wójta Gminy Brody z dnia 15.07.2015r.

OBWIESZCZENIE

 

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.)

 

WÓJT GMINY BRODY

 

zawiadamia

 

że na wniosek: Firmy Projektowo-Wykonawczej Centgaz Jan Cieśla, Skarżysko-Kamienna ul. Jaskółcza 7, działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Cieślę, przedstawiciela Firmy Projektowo-Wykonawczej Centgaz Jan Cieśla, ul. Jaskółcza 7, 26-110 Skarżysko- Kamienna,

w dniu 13.07.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn40 w miejscowości Lubienia ul. Podlesie na działkach o numerach ewidencyjnych: 245/1, 256/1, 255, 259/3, 259,/2, 73/1201.

 

Zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: 13.07.2015 r. do 28.07.2015 r. w Urzędzie Gminy w Brodach ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody pokój 208 w godz. od 8:00 do 15:00 (tel. 41/271-13-40) oraz składać w terminie do 21.07.2015 r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.

 

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 04 sierpnia 2015 10:07
Poprawiony: wtorek, 04 sierpnia 2015 10:09