Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 19 czerwca 2015 roku

 

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.


Wpisany przez Paweł Zięba   
Data opublikowania: piątek, 19 czerwca 2015 13:02
Poprawiony: piątek, 19 czerwca 2015 13:04