Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 8 czerwca 2015r.

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorcy z terenu Gminy Brody

W związku z ogłoszeniem „ Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 2015r." informujemy o możliwości wzięcia udziału w projektach:

1. Wzrostu aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia.
Zainteresowanych udziałem w tym projekcie prosimy w terminie do 22.06.2015r. zgłosić do Urzędu Gminy Brody potrzeby w zakresie
- przeszkolenia potencjalnych pracowników w zakresie wykonywania pracy odpowiadającej zapotrzebowaniu przedsiębiorcy
- korzystania z pracowników finansowanych w ramach projektu tj. stażystów lub pracowników subsydiowanych
- wykorzystania wsparcia w postaci wyposażenia lub doposażenia nowo tworzonych stanowisk pracy

2. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. ( branżowo)
Zakres projektu obejmuje m.in:
- bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projektach prosimy zgłaszać się do pok.116 w Urzędzie Gminy Brody
Szczegóły dotyczące możliwości pozyskania pomocy udziela Stowarzyszenie „ Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej" tel.(041) 3074-938

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 09 czerwca 2015 14:12
Poprawiony: wtorek, 09 czerwca 2015 14:16