Obwieszczenie - plany miejscowe

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Brody

podaje do publicznej wiadomości

 

zawiadamia się o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych o:

 

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 91/2, położonej w miejscowości Ruda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 620/2
    i 620/3, położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4, położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działek o numerach ewidencyjnych 828/1 i 829, położonych w miejscowości Dziurów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 21 ust. 2, pkt 2, 7 i 23 lit. D, art. 39 ust. 1, 2, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013.1235 ze zm.), oraz uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/62/2010 z dnia 29 października 2010 r., uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/64/2010 z dnia 29 października 2010r - skorygowanej uchwałą Rady Gminy w Brodach XXXX/257/2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. uchwały Rady Gminy w Brodach nr XXXVI/230/2013 z dnia 29 października 2013 r., uchwały Rady Gminy w Brodach nr XLIII/271/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., uchwały Rady Gminy w Brodach nr X/59/2010 z dnia 29 października 2010r.

Zawiadamiam o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie danych o:

  1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 91/2, położonej w miejscowości Ruda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

  2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 620/2 i 620/3, położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

  3. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4, położonych w miejscowości Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

  4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu działek o numerach ewidencyjnych 828/1 i 829, położonych w miejscowości Dziurów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

  5. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Styków na terenie gminy Brody wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt przedmiotowych planów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są do publicznego wglądu w dniach od 6 maja 2015r. do 8 czerwca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Brody na ulicy Stanisława Staszica 3 w msc. Brody w godz. od 7.15 do 15.15 pok. 102, na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody pod adresem: www.bip.brody.info.pl, www.brody.info.pl, na tablicach ogłoszeń oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Jednocześnie w związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy, każdy może złożyć uwagi i wnioski do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko informuje o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz możliwość składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody przy ul. Stanisława Staszica 3, pok. 102 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2011 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz 1450, z późn. zm.), e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 21 dni tj. do 30 czerwca 2015 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosku złożonych do projektu planu jest Wójt Gminy Brody. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres: Urząd Gminy ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Załączniki:
PlikOpisRozmiar plikuOstatnia modyfikacja
Pobierz ten plik (mpzp_Brody_prognoza_srod.pdf)Brody prognoza środow. 308 Kb06.05.2015 14:43
Pobierz ten plik (MPZP_Brody_prognoza_srod_rys.jpg)Brody prognoza rys 10026 Kb06.05.2015 14:45
Pobierz ten plik (MPZP_Brody_rys.jpg)Brody rys 9760 Kb06.05.2015 14:47
Pobierz ten plik (mpzp_Brody_tekst.pdf)Brody tekst 178 Kb06.05.2015 14:48
Pobierz ten plik (MPZP_dz_91_2_w_msc_Ruda_prognoza_srod_rys.jpg)Ruda prognoza środ. rys. 4965 Kb06.05.2015 14:49
Pobierz ten plik (MPZP_dz_91_2_w_msc_Ruda_rysunek.jpg)Ruda rysunek 4795 Kb06.05.2015 14:50
Pobierz ten plik (mpzp_dz_620_2 i 620_3_Brody_prognoza_srod.pdf)Brody dz. 620/2 i 620/3 prognoza środ. 282 Kb06.05.2015 14:51
Pobierz ten plik (mpzp_dz_620_2 i 620_3_Brody_tekst.pdf)Brody dz. nr 620/2 i 620/3 tekst 169 Kb06.05.2015 14:51
Pobierz ten plik (MPZP_dz_620_2 i 620_3_w_msc_Brody_prognoza_srod.jpg)Brody działka nr 620/2 i 620/3 prognoza środ. rys. 7293 Kb06.05.2015 14:54
Pobierz ten plik (MPZP_dz_620_2 i 620_3_w_msc_Brody_rys.jpg)Brody dz. 620/2 i 620/3 rys 7165 Kb06.05.2015 14:57

Wpisany przez Ernest Kumek   
Data opublikowania: czwartek, 30 kwietnia 2015 12:31