Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 5 marca 2015r.

 

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Bór Kunowski przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 05 marca 2015 10:52
Poprawiony: czwartek, 05 marca 2015 10:54