Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 18 listopada 2014r.

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości  gruntowych stanowiących własność Gminy Brody,  położonych w miejscowościach Styków i Bór Kunowski przeznaczonych do sprzedaży, podany został do  publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni zgodnie z obowiązującą ustawą. 

             WÓJT
       Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości  gruntowych stanowiących własność Gminy Brody,  położonych w miejscowościach Styków i Bór Kunowski przeznaczonych do sprzedaży, podany został do  publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni zgodnie z obowiązującą ustawą. 

             WÓJT
       Gminy Brody
mgr Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: wtorek, 18 listopada 2014 10:23