Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 29 września 2014r.

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości STAW KUNOWSKI przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 29 września 2014 09:21
Poprawiony: poniedziałek, 29 września 2014 09:23