Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 21 lipca 2014r.

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody, położonych w miejscowości STYKÓW, KRYNKI, BRODY przeznaczonych do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lipca 2014 09:07