Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 19 maja 2014r.

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości LIPIE przeznaczonej do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: poniedziałek, 19 maja 2014 07:35