OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 7 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. - Dz. U. z 2012 poz. 647, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały nr XLIII/271/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 7 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Brody, obejmującej obszar działek o numerach ewidencyjnych nr 828/1 i 829 położonych w miejscowości Dziurów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, w terminie do dnia 18 czerwca 2014 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Brody
Andrzej Przygoda

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 14 maja 2014 08:44