OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
do zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

 

Na podstawie art. 39, art. 40 w związku z art. 46, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. - Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowiskowo do zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, obejmującej obszar działek o numerach ewidencyjnych nr 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4 położonych w miejscowości Brody. Do sporządzenia ww. zmiany planu miejscowego Rada Gminy w Brodach przystąpiła uchwałą nr XXXVI/230/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Informuje się o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko:

  1. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach przy ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach przy ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dn. 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

w terminie do dnia 18 czerwca 2014 roku.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi i wniosku.

 

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Brody.

 

Wójt Gminy Brody
Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 14 maja 2014 08:42