OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 6 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. - Dz. U. z 2012 poz. 647, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały nr XXXVI/230/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, obejmującej obszar działek o numerach ewidencyjnych nr 1402/7, 1402/6, 1406/27, 113/3, 116/4 położonych w miejscowości Brody.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, w terminie do dnia 18 czerwca 2014 roku.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Brody
Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 14 maja 2014 08:38