INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA TERENIE GMINY BRODY

 


W celu uniknięcia ponoszenia dodatkowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brody związanych z odsetkami oraz kosztami upomnień Wójt Gminy przypomina, że właściciele nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczają bez wezwania na rachunek bankowy Gminy Brody ING bank Śląski nr 45 1050 1432 1000 0005 0015 4448, w kasie Urzędu Gminy lub wyznaczonemu inkasentowi (sołtysowi) upoważnionemu do pobierania należności. Opłatę należy wnosić w okresach kwartalnych, tj.:

 

  1. za I kwartał do 15 marca każdego roku,
  2. za II kwartał do 15 maja każdego roku,
  3. za III kwartał do 15 września każdego roku,
  4. za IV kwartał do 15 listopada każdego roku.

W razie pytań i niejasności w powyższej sprawie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brodach pok. nr 115 lub pod numerem telefonu: (41)271-13-40.

 

Wójt Gminy Brody
Andrzej Przygoda


 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: środa, 07 maja 2014 11:12
Poprawiony: środa, 07 maja 2014 11:38