OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE ponownie zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody.

OBWIESZCZENIE/OGŁOSZENIE
ponownie zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Styków na terenie gminy Brody

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. - Dz. U. z 2012 poz. 647, ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Brodach uchwały nr X/59/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar sołectwa Styków na terenie gminy Brody.


Przedmiotem ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą zagadnienia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Brody przy ul. St. Staszica 3,
27-230 Brody, w terminie do dnia 30 maja 2014 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Brody
Andrzej Przygoda


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 24 kwietnia 2014 12:30
Poprawiony: czwartek, 24 kwietnia 2014 12:33