Ogłoszenie Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2014r.

Wójt Gminy w Brodach informuje, że wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Brody, położonych w miejscowościach : Krynki, Brody, Ruda, Lubienia, Kuczów przeznaczonych do dzierżawy, podany został do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Brody na okres 21 dni, zgodnie z obowiązującą ustawą.

 


Wpisany przez Łukasz Wzorek   
Data opublikowania: czwartek, 30 stycznia 2014 16:12
Poprawiony: czwartek, 30 stycznia 2014 16:14